Lexicon

Lexicon
CAC certificat d’aptitude au championnat national (bekwaamheidsattest voor het nationaal kampioenschap)
CACIB certificat d’aptitude au championnat international (bekwaamheidsattest voor het internationaal kampioenschap)
RCAC ou RCACIB wordt toegekend aan de 2e, welke eventueel de CAC of CACIB ontvangt indien de eerste al nationaal of internationaal kampioen is
RCI (= GHP = IPO) is een werkprogramma dat 3 disciplines omvat: speuren, gehoorzaamheid en verdediging
Schutz-H is een variant van de RCI, ontworpen door de Duitse club van de Duitse Herder (SV). In feite stamt de RCI af van de Schutz-H, welke niet meer als dusdanig bestaat. Alleen de RCI wordt nog beoefend.
Best in show beste hond van de show
Group 1 de groep van de herdershonden, waartoe de beauceron behoort. Alle rassen worden in groepen geklasseerd. Er zijn 10 groepen: de grote waakhonden, de jachthonden, de gezelschapshonden, enz.
Showkampioen en schoonheidskampioen
Voor het uitreiken van de nationale titel heeft elk land zijn eigen regels maar een aantal CAC zijn altijd noodzakelijk om eraan deel te nemen, soms in een minimum of maximum van tijd.
Om de titel van internationale schoonheidskampioen te behalen
minimum 3 CACIB met 3 verschillende keurders zijn vereist in ten minste 3 verschillende landen + een RCI 1 (want de beauceron maakt deel uit van de werkhonden), dit in een tijdspanne van minimum 12 maanden.
Om de titel van internationale showkampioen te behalen
minimum 4 CACIB met 3 verschillende keurders zijn vereist in ten minste 3 verschillende landen, dit in een tijdspanne van minstens 1 jaar.
Cotations 1 tot 6: De “cotations” (coteringen) bestaan alleen in Frankrijk en gaan van “cotation 1” tot “cotation 6”
Om cotation 3 (Uitmuntend) te behalen zijn vereist :
Uitmuntend in morfologie in een regionale of nationale rasspeciale
Vrij zijn van heupdysplasie (HD-A of HD-B)
DNA identificatie.
Om cotation 4 (Aanbevolen) te behalen zijn vereist:
Uitmuntend+ in nationale rasspeciale
Uitmuntend op de karaktertest of op de werkcriteria vereist voor een vrijstelling van de karaktertest
Vrij zijn van heupdysplasie (HD-A of HD-B)
DNA identificatie.

Of

Uitmuntend in nationale rasspeciale in combinatie met de werkcriteria vereist voor een vrijstelling van de karaktertest
Met succes een serie schoten hebben ondergaan
Tot de eindselectie behoren
Vrij zijn van heupdysplasie (HD-A of HD-B)
DNA identificatie.